The New Formulation
An Anti-Authoritarian Review of Books

 

NF Home

Contents

About the New Formulation:
English
Türkçe
Deutsch

Artículos en
español

Get the NF

NF Contributors

Submissions

To reprint an article

Contact

 


 

 

 

 


The New Formulation is a project of the Institute for Anarchist Studies


 

 Yeni Formülasyon: Anti-Otoriter Kitap Eleştirisi’ne hoş geldiniz. Yılda iki kez yayınlanan bu dergi, yeni yayınların güncel anarşist teori ve pratiğine katkılarını araştıran karşılaştırmalı kitap eleştirilerini içeriyor.

Derginin amacı anarşist bakışın sosyal ilişkilere yaklaşımındakı farkını netleştirmeye yardım etmek, yeni çalışmaların ve anlayışların anarşist projeyle bütünleşmesini sağlayacak bir forum sağlamak ve geleneği yeniden tanımlamak için mücadele veren yazarlara araştırma ve düşüncelerini paylaşabilecekleri bir ortam sağlamaktır.

Anarşist hareket günümüzde politik yaşam ve sosyal hareketler üzerinde yenilenmiş bir etki yaratmış olmanın keyfini sürüyor olsa da anarşist perspektifi oluşturan ilkeler, amaçlar ve stratejilerin netleştirilmesi açısından hala bir zorunluluk vardır. Hareketin gerçek bir devrime dönüşme yeteneğini gösterebilmesi için bu bir ön koşul; ve bizler, bu dergi ve benzer projelerin bu yolu açabileceğine inaniyoruz.

Katılımlarınızı bekliyoruz. Bütün kitap eleştirileri kitapların erdemleri ve eksikliklerini güncel anarşist teori ve politiğine göre incelemeli. Anarşizm burada kapitalizmin, ulus-devletin ve genelde hiyerarşinin feshi; kooperatif bir ekonomi ile merkezsizleştirilmiş komün ve belediye konfederasyonlarının kurulması; ve genel olarak bir özgürleşme kültürü olarak alınıyor.

Her yazı içlerinden en az biri son iki sene içerisinde yayınlanmış olan iki ya da daha fazla kitabı karşılaştırmalı olarak ele almalı. Bazı durumlarda, başka alanlardaki çalışmaların (film vs.) değerlendirilmesi de kabul edilecektir.

Abonelik ücreti ABD içinde 7 dolar, diğer yerler için 10 dolardır. Lütfen çekleri Chuck Morse adına gönderiniz.

 

The New Formulation is edited by Chuck Morse